Monte-Carlo Riviera TV wordt de nieuwe publiek omroep van Monaco. We kunnen verwachten dat het een gediversifieerd scala aan programma’s zal uitzenden in de genres informatie, cultuur, amusement en sport, die allemaal deel uitmaken van zijn mandaat. Daarnaast verwachten we ook serieuze berichtgeving over politieke, economische en sociale aspecten van het Prinsdom.

Publieke omroepen moeten zich vooral bewust zijn van het waarborgen van eerlijkheid, onafhankelijkheid en de pluralistische uitdrukking van stromingen.

In deze context heeft het project al de aandacht getrokken van de voorzitter van de Conseil National, Stéphane Valeri, die benadrukte dat als we pluralistisch nieuws in dit land willen, een journalist zich volledig onafhankelijk en vrij moet voelen en uiteraard geen overheidsfunctionaris mag zijn. Uitzendingen zullen onder meer onderwijs over het milieu en duurzame ontwikkeling bevatten, die iedereen in Monaco dierbaar is. En van bijzonder belang zal de tv helpen bij de verspreiding van de Monegaskische cultuur en identiteit over de hele wereld.

Monte-Carlo Riviera, is voornemens om te worden geregistreerd als een Monegaskische naamloze vennootschap. Het is de bedoeling dat het kapitaal in eerste instantie volledig in handen is van de staat, die desgewenst een minderheidsbelang kan afstaan. De associate manager is Salim Zeghdar.

Ook wordt verwacht dat de Conseil National twee leden van de raad van bestuur zal kiezen, naast degenen die door de gemeenteraad zullen worden benoemd. Vier mensen met aantoonbare ervaring op audiovisueel of cultureel gebied zullen het bestuur vervolledigen. De verwachting is dat de leden worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en dat zij hun eigen voorzitter benoemen. Ze zullen een algemeen directeur aanstellen, die de ethische commissie bij het proces betrekt om onafhankelijkheid, onpartijdigheid en pluralisme te waarborgen.

Op financieel vlak omvatten de inkomsten van Monte-Carlo Riviera de subsidie ​​die jaarlijks door de staat wordt toegekend in ruil voor zijn taak van openbare dienst, waarvan de bedragen nog niet zijn vermeld. Er zullen ook commerciële inkomsten zijn die de overheidssubsidie ​​kunnen terugbetalen. Er kunnen ook donaties worden gedaan.

De nieuwe openbare dienst is bedoeld om aanwezig te zijn op TV5 Monde, wat de betrokkenheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking verklaart. De uitzending kan in 2022 beginnen, maar de datum is nog niet officieel bevestigd.

Het kanaal zal naar verwachting toegankelijk zijn op internet en sociale netwerken. De zender op de Mont Agel is krachtig genoeg om het bij één hoofdantenne te houden, waar ontvangst reikt van Menton tot Marseille.